TopicIssueVirtualTopic
  Top ViewTop Cited

    Online First

    Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
    A Cloud Removal Model for High-Mountain Canyon Terrain Under Weighted Mask Conditions
    WU Renzhe, LIU Guoxiang, ZHANG Rui, LÜ Jichao, YANG Zhihan, CAO Hualin, YU Ruilin
    DOI: 10.13203/j.whugis20240020
    Abstract PDF
    An Optimal Allocation Method for ARAIM Risk Considering DOP
    LI Yi, WANG Li, SHU Bao, TIAN Yunqing, WANG Bingjie
    DOI: 10.13203/j.whugis20230482
    Abstract PDF
    The Datum Optimization Method for Satellite Clock Batch Estimation
    HUANG Weiquan, LI Menghao, ZHANG Jian, WANG Renlong
    DOI: 10.13203/j.whugis20240091
    Abstract PDF
    High-Precision Inter-Satellite Baseline Determination Method for LuTan-1 Based on BDS-3
    ZHANG Yu, ZHAO Qile, JIANG Kecai, GUO Xiang, LI Min
    DOI: 10.13203/j.whugis20240198
    Abstract PDF
    Advances and Prospects in Gravity Potential Determination Based on the GNSS Frequency Shift Approach
    WU Kuangchao, SHEN Wenbin, LI Lihong
    DOI: 10.13203/j.whugis20240161
    Abstract PDF
    Source Parameter Inversion of Moderate to Strong Earthquakes and Its Comparison with Earthquake Catalogs in Tibetan Plateau based on InSAR Observations
    MAO Hongfei, XIE Lei, JIANG Kun, SUN Kai, WANG Jiageng, XU Wenbin
    DOI: 10.13203/j.whugis20240124
    Abstract PDF
    Spatiotemporal Extent Detection Method of Bike Travel Source-sink Based on Adaptive Density Clustering
    WANG Xiaolong, SHI Yan, WANG Da, TANG Zhong'an, LIU Baoju, CHEN Bingrong, DENG Min
    DOI: 10.13203/j.whugis20230362
    Abstract PDF
    A Fast Atmospheric Correction Method of SBAS-InSAR based on Fixed Rank Kriging
    LI Peiling, LI Zhiwei, MAO Wenxiang
    DOI: 10.13203/j.whugis20240162
    Abstract PDF
    Triggering Mechanism and Impact on Infrastructure of the 2022 Iran Earthquake Sequence Revealed by InSAR Observations
    DU Jing, SONG Chuang, LI Zhenhong, LIU Zhenjiang, LIU Haihui, YU Chen, PENG Jianbing
    DOI: 10.13203/j.whugis20240106
    Abstract PDF
    Research on the Integrated Approach and its Simulation
    ZOU Xiancai, ZHAO Minxing, ZHONG Luping, PAN Juanxia
    DOI: 10.13203/j.whugis20240102
    Abstract PDF
    GNSS Vertical Coordinate Time Series Noise Model in Southeastern Tibet Plateau Based on Environmental Loading
    HU Shunqiang, CHEN Kejie, HE Xiaoxing, ZHU Hai
    DOI: 10.13203/j.whugis20240098
    Abstract PDF
    A Study of GNSS/Barometer Integrated Elevation Estimation and Floor Identification
    CHEN Yongsen, LIU Jingbin, LEI Jietao, GONG Xiaodong, HUANG Gege
    DOI: 10.13203/j.whugis20230299
    Abstract PDF
    The Comprehensive Comparative Analysis of Long-Term, Multimode, and Multi-frequency GNSS-IR Tide Inversion
    YU Rui, LIU Yang, WANG Qingquan, GAO Jianwei, ZHANG Yu, HU Yufeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20240057
    Abstract PDF
    A UWB Positioning Method Based on Improved Robust Adaptive Filtering
    GUO Ying, ZHOU Zhenping, CUI Jianhui, XIE Yongqiang, SU Yuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20230354
    Abstract PDF
    DDM: A Direction-Distance Model for We-Map Assistance Wayfinding
    WANG Xiaolong, YAN Haowen, LI Jingzhong, XIE Yaowen, WANG Zhuo, MA Wenjun, YANG Qili
    DOI: 10.13203/j.whugis20240072
    Abstract PDF
    A Crime Prediction Model Incorporating Regional Spatial Similarity Characteristics and Spatio Temporal Characteristics of Events
    LIN Yihang, ZHENG Kun, XIA Shuhao, QI Li, DAI Jie, CAI Xuan, ZHU Qinggang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230395
    Abstract PDF
    GNSS-IR Sea Level Retrieval Combining Quality Control with Inter-Frequency Bias Correction
    HOU Jinhua, HE Kaifei, SHI Wenwen, WANG Shuo
    DOI: 10.13203/j.whugis20230325
    Abstract PDF
    Image Quality Assessment for Specific Areas of Traffic Targets
    LU Zhaohui, QI Guodong, YU Huimin, YAN Yuming
    DOI: 10.13203/j.whugis20230192
    Abstract PDF
    Unsupervised Dense and Continuous Optical Flow Estimation Based on Image and Event Data
    HU Jianlang, GUO Chi, LUO Yarong
    DOI: 10.13203/j.whugis20230390
    Abstract PDF
    Earthquake-induced Landslides Recognition from SAR Images Based on Multi-feature Cross-fused Siamese Network
    CHEN Lifu, JIN Yuchen, LI Zhenhong, SONG Chuang, WANG Xiaohua, CHEN Haoda, LIU Yawu, ZHAO Junqi
    DOI: 10.13203/j.whugis20230479
    Abstract PDF
    A High Accuracy DEM Interpolation Method Considering the Heterogeneous Distribution of Elevations in Areas with Breaklines
    WANG Xingjie, CHEN Dongxing, CHEN Chuanfa, XU Lianzhong, HONG Zhuangzhuang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230364
    Abstract PDF
    Adaptive Method for Outlier Detection of GNSS/INS Positioning in Complex Environments
    WANG Chenglong, FENG Wei, HUANG Dingfa
    DOI: 10.13203/j.whugis20230290
    Abstract PDF
    Balanced Metric Learning in Multilevel Spatial Features for Domain Adaptation in Remote Sensing Image Classification
    DONG Yanni, QIN Xuexiang, ZHANG Yuxiang, DU Bo
    DOI: 10.13203/j.whugis20240212
    Abstract PDF
    Research on Geometric Stitching Processing of GF5A-WTI Ultra-width Whiskbroom Sequence Images in Object-Space
    DAI Rongfan, WANG Mi, CHEN Ru, JIN Shuying
    DOI: 10.13203/j.whugis20240073
    Abstract PDF
    Preliminary Analysis of Extreme Rainfall-induced Cluster Landslides in Jiangwan Township, Shaoguan, Guangdong,April 2024
    XU Qiang, XU Fanshu, PU Chuanhao, LI Weile, FAN Xuanmei, DONG Xiujun, WANG Xiaochen, LI Zhigang
    DOI: 10.13203/j.whugis20240202
    Abstract PDF
    Image Initial Registration Algorithm for Lutan-1 Satellite Based on Scale-Invariant Feature Transform-Like Algorithm —A Case Study of the Jishishan Earthquake
    WANG Wenxin, YANG Defang, LI Long, LI Wenjun, FENG Guangcai, HE Lijia, XIONG Zhiqiang, LI Ning, JIANG Hongbo, LUO Wulinhong, WANG Yilin
    DOI: 10.13203/j.whugis20240087
    Abstract PDF
    Impact Analysis of the 6.2 Magnitude Earthquake on Landslide Deformation and near-Earth space Environment in Jishishan, Gansu Province
    ZHAO Qingzhi, WANG Pengcheng, YAO Yibin, GAO Yuting, WU Kan, LI Zufeng, MIAO Zhixuan, LIU Chen, WANG Wei, SUN Tingting, CHANG Lulu, MA Zhi
    DOI: 10.13203/j.whugis20240080
    Abstract PDF
    BeiDou/GNSS Wide-Area Precise Positioning Technology and Service: Current Situation and Prospects
    CHEN Xiude, LIU Hui, YU Baoguo, SHENG Chuanzhen, HUANG Guanwen, HUI Shenying, YING Junjun
    DOI: 10.13203/j.whugis20230472
    Abstract PDF
    Analysis of Surface Deformations on The Basis of Optical Flow Field Models From Optical Remote Sensing Images
    Ding Mingtao, Chen Haojie, Li Zhenhong, Liu Zhenjiang
    DOI: 10.13203/j.whugis20240071
    Abstract PDF
    Deep Learning-Based Joint Local and Non-local InSAR Image Phase Filtering Method
    WANG Jie, LIU Jiahang, LING Xinpeng, DUAN Zexian
    DOI: 10.13203/j.whugis20240052
    Abstract PDF
    Simulation analysis of short-period time-varying gravity field in recovery of very-low orbit satellite constellation
    LIU Youjian, LI Jiancheng, XU Xinyu, WEI Hui, ZHAO Yongqi
    DOI: 10.13203/j.whugis20240047
    Abstract PDF
    Fragile Watermarking Algorithm for High Precision Map of OpenDRIVE Format
    YUAN Tianyang, ZHU Changqing, CHEN Huixian, REN Na, LYU Xuchao
    DOI: 10.13203/j.whugis20230500
    Abstract PDF
    Coupling Big Data and Synthetic Spatial Simulation for Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong High-speed Railway Alignment
    Tu Wei, Bao Zhuoyuan, Gao Wei, Fang Bichen, Li Mingxiao, Huang Zhengdong, Guo Renzhong
    DOI: 10.13203/j.whugis20230474
    Abstract PDF
    Spatial Super-Resolution Reconstruction of Remote Sensing Precipitation Products Using Generative Adversarial Network by Multi-Source Fused Precipitation Data Features
    Zhang Wei, Ji Chenjia, Li Wenkai, Sun Xiaona, Liang Tianxin, Han Songjie, Wei Hongfei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230013
    Abstract PDF
    A New Algorithm of Building Groups Agglomeration Base on the Facing Projection
    GUO Qing-sheng, TONG Ying, WEI Zhi-wei, WANG Yong, LIU Yang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230232
    Abstract PDF
    Orbit determination and accuracy analysis for comet 311P based on space-based and ground-based optical data
    YANG Wan-ling, GAO Wu-tong, LIU Lu, WANG Bo, YAN Jian-guo
    DOI: 10.13203/j.whugis20220710
    Abstract PDF
    Research on Atmospheric Correction Technology for Subpicosecond Satellite Earth Time Frequency Comparison Microwave Link
    ZHANG Wen-ying, ZHOU Chen, GAO Shuai-he, SHEN Wen-bin, GUO Yan-ming, ZHANG Shou-gang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230452
    Abstract PDF
    Research Progress and Challenges in the Polarimetric SAR Decompositon
    HAN Wen-tao, ZHOU Cui, ZHU Jian-jun, FU Hai-qiang, JIE Qing-hua, HU Jun, WANG Zhang-cheng, GAO Han
    DOI: 10.13203/j.whugis20230388
    Abstract PDF
    The Process of Urban Networked Spatial Growth and Its Impact on Regional Ecosystem: A Case Study of Urban Agglomeration in the Middle Reaches of the Yangtze River
    HE Jian-hua, HUANG Mian, ZHAO Hong-zhuo, CHEN Fei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230260
    Abstract PDF
    Rapid inversion of the fault slip distribution for the strong earthquake along the Anninghe fault based on the high-rate GNSS
    GAO Zhi-yu, LI Yan-chuan, DAN Xin-jian, HUANG Xing
    DOI: 10.13203/j.whugis20230221
    Abstract PDF
    Denoising and Matching Localization of MNMF Blind Source Separation Algorithm for Measured Magnetic Signals by MEMS IMU
    MENG Qing-gang, WANG Jin-hua, WANG Sai-nan, LI Ming-duo, HOU Jin-liang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230186
    Abstract PDF
    Leveraging Synthetic Data for Object Detection in Remote Sensing Images
    LUO Shi-qi, LUO Bin, SU Xin, ZHANG Jing, LIU Jun
    DOI: 10.13203/j.whugis20230149
    Abstract PDF
    A 3D Point Cloud Semantic Segmentation Method for Aggregating Global Context Information
    MA Tian-en, LIU Tao, DU Ping, CHEN Po-yi, LING Zhen-fei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230143
    Abstract PDF
    Downward Continuation Iterative Regularization Solution Based on Quasi Optimal Regularization Factor Set
    LIU Meng, WANG Zheng-tao
    DOI: 10.13203/j.whugis20230127
    Abstract PDF
    Distributed Join Query Method for Large-Scale Spatial Data Streams
    LI Zuo-lin, XIANG Long-gang, YU Lie-bing, WU Hua-yi, GUAN Xue-feng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230040
    Abstract PDF
    Parameter estimation methods for nonlinear mixed additive and multiplicative random error model
    WANG Le-yang, ZHAO Wei-feng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230016
    Abstract PDF
    Research on Determination of Gravity Field Models in Regional Area Using Airborne Gravity Data and Reference Model
    LIANG Wei, XU Xin-yu, LI Jian-cheng, HUANG Jian, LI Peng-yuan, LIU Zhan-ke, CHEN Xiao-ying
    DOI: 10.13203/j.whugis20230002
    Abstract PDF
    Automatic Tracking Sea Bottom Line on Side-scan Sonar Image by Direction Adaptive DBSCAN
    WANG Ai-xue, JIN Shao-hua, LIU Tian-yang, CHA Wen-fu, LIU Chang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220733
    Abstract PDF
    Non-navigational TIN-DDM Automatic Generalization Algorithm for Optimizing Critical Rolling Ball Radius
    DONG Jian, JI Hong-chao, LIU Guo-hui, TANG Lu-lu, CHEN Yang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220719
    Abstract PDF
    Spatial-temporal variation of surface radiation budget over the Arctic sea ice region from 1981 to 2020
    JIANG Meng, ZHOU Chun-xia, ZHANG Teng, CHEN Xiao-li
    DOI: 10.13203/j.whugis20220630
    Abstract PDF
    Reconstruction and Accuracy Analysis of 2016HO3 Ephemeris Based on Ground Observations
    LIU Shanhong, WU Zhengkai, HUANG Hao, CAO Jianfeng, MAN Haijun, JU Bing, LI Xie
    DOI: 10.13203/j.whugis20230120
    Abstract PDF
    Performance of PPP-RTK Enhanced by Slant Ionospheric Model Based on Reference Stations with Different Latitudes and Distances
    ZHU Wei, REN Xiaodong, ZHANG Xiaohong
    DOI: 10.13203/j.whugis20230476
    Abstract PDF
    Performance Assessment and Integrity Support Information Estimation of CAS Real-time Orbits and Clocks Products
    LI Zongyi, WANG Liang, WANG Ningbo, LI Yaping, LIU Ang, LI Menghao, LI Zishen
    DOI: 10.13203/j.whugis20230307
    Abstract PDF
    Simulation and Analysis of the Spatiotemporal Performance of Spaceborne BDS3-R Polar Observations
    SONG Minfeng, HE Xiufeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230262
    Abstract PDF
    Few-shot Prediction of Landslide Susceptibility Based on Meta-learning Paradigm
    CHEN Li, DING Yulin, ZHU Qing, ZENG Haowei, ZHANG Liguo, LIU Fei
    DOI: 10.13203/j.whugis20220076
    Abstract PDF
    Comparison and Analysis of BeiDou-3 Satellite Attitude Quaternions Products from Different Analysis Centers and Their Application in PPP
    TIAN Fujuan, NIE Linjuan, ZHOU Xiaohui
    DOI: 10.13203/j.whugis20230366
    Abstract PDF
    Analysis of Crustal Deformation of the 2023 Ms 6.2 Jishishan Earthquake in Gansu Province
    Zhang Wenting, Ji Lingyun, Chen Yuxin, Liu Chuanjin, Xu Jing
    DOI: 10.13203/j.whugis20240012
    Abstract PDF
    Surface Deformation and Hazard Analysis after the 2023 Ms 6.2 Earthquake in Jishishan, Gansu Province Based on InSAR and Optical Imagery Interpretation
    CHEN Peng, QIU Liangcai, YAO Yibin, ZHU Chengchang, LU Jierui, GUAN Xingyao, HONG Yang, SUN Shizheng
    DOI: 10.13203/j.whugis20240074
    Abstract PDF
    A Novel Regional Weighted Mean Temperature Model Through Multi-Source Data Fusion with Voronoi Diagrams: A Case Study in Northwest China
    WANG Kai, LI Zhenhong, ZHANG Juqing
    DOI: 10.13203/j.whugis20240009
    Abstract PDF
    Research on Spatiotemporal Evolution of Disaster and Population Casualties in Jishishan Earthquake by Fusing MultiSource Data
    LI Wei, DU Jinchen, ZHANG Chao, XIE Xukang, ZHANG Chaoyue, LIU Dong, LIU Meilin, ZHANG Liqiong, YANG Jianhua, YAN Haowen
    DOI: 10.13203/j.whugis20240094
    Abstract PDF
    Review of Moving Target Detection Techniques Using GNSS Passive Remote Sensing System
    GONG Jianya, ZHANG Ce, SHI Shuzhu
    DOI: 10.13203/j.whugis20240050
    Abstract PDF
    Comparative of Urban and Rural High Temperature Vulnerability Assessment in Wuhan Metropolis Based on Multi-source Data
    FANG Yunhao, ZHANG Wei, YUAN Nana, DING Wei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230450
    Abstract PDF
    Identification and Dynamic Deformation Monitoring of Active Landslides in Jishishan Earthquake Area, Gansu, China Using InSAR Technology
    LIU Xiaojie, ZHAO Chaoying, LI Bin, WANG Wenda, ZHANG Qin, GAO Yang, CHEN Liquan, WANG Baohang, HAO Junming, YANG Xiaohui
    DOI: 10.13203/j.whugis20240054
    Abstract PDF
    Urban Sensing Systems
    ZHENG Yu
    DOI: 10.13203/j.whugis20240092
    Abstract PDF
    Robust Gaussian Mixture Model for Maneuver Detection Using TLE Data
    ZHANG Haoyue, ZHAO Chunmei, HE Zhengbin
    DOI: 10.13203/j.whugis20230360
    Abstract PDF
    Deep Structural Characteristics and Dynamic Processes of the Jishishan Ms 6.2 Earthquake and Its Adjacent Areas
    PANG Qipei, WU Yunlong, XU Jingtian, SHI Xuguo, ZHANG Yi
    DOI: 10.13203/j.whugis20240085
    Abstract PDF
    Joint Inversion of InSAR and Seismic Data for the Kinematic Rupture Process of the 2023 Ms6.2 Jishishan Earthquake
    FANG Nan, SUN Kai, HUANG Chuanchao, BAI Chengyuan, CHEN Zhidan, XIE Lei YANG Zhi, XU Yinghui, XIE Hongbin, FENG Guangcai, LI Zhiwei, XU Wenbin,
    DOI: 10.13203/J.whugis20240036
    Abstract PDF
    Detecting Farmland Fire in VIIRS Night-time Light Images
    CAO Hanrui, WANG Yan, LI Xi, HU Shensen, QIU Shi, WEI Yingce
    DOI: 10.13203/j.whugis20230256
    Abstract PDF
    Estimate the Mounting Angles of the IMU for the Smartphone-Based Vehicular GNSS/MEMS IMU Integrated System
    WANG Fuhong, CHENG Yuxin, ZHAO Guangyue, ZHANG Wanwei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230381
    Abstract PDF
    Evaluation of Landslide Susceptibility Based on Sample Optimization Strategy Research
    Wu Hongyang, Zhou Chao, Liang Xin, Wang Yue, Yuan Pengcheng, Wu Lixing
    DOI: 10.13203/j.whugis20220527
    Abstract PDF
    High-Accuracy Orbit Prediction of Low Earth Orbit Satellites Using Machine Learning Algorithms
    TANG Yu, ZHANG Wei, LI Xingxing, FU Yuanchen, ZHANG Keke
    DOI: 10.13203/j.whugis20230411
    Abstract PDF
    A Partition Filtering Method for 3D Sonar Point Cloud Data Considering Horizontal Deviation
    HE Zhengjun, WU Yunlong, LI Shaobo, ZHANG Shaocheng, LI Houpu, BIAN Shaofeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230365
    Abstract PDF
    Quality Analysis Of Multi-GNSS OSB Products from CNES and Its Performance Evaluation of Real-Time Precise Point Positioning
    XU Guozhen, REN Xiaodong, ZHANG Xiaohong
    DOI: 10.13203/j.whugis20230376
    Abstract PDF
    Coseismic Surface Displacements and Source Model of the 2024 Mw 7.0 Wushi (Xinjiang, China) Earthquake Revealed by InSAR Observations
    NAI Yihan, HAN Bingquan, LIU Zhenjiang, LI Zhenhong, SONG Chuang, YU Chen, LI Suju, PENG Jianbing
    DOI: 10.13203/j.whugis20240037
    Abstract PDF
    GNSS-IR Soil Moisture Estimation Based on Track Clustering and Multi Characteristic Parameter Fusion Using Entropy Method
    WEI Haohan, ZHANG Qiang, SHEN Fei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230419
    Abstract PDF
    Global Image Orientation Method for PTZ Camera with Pure Rotation
    YANG Hong, XIAO Teng, WU Linghui, DENG Fei
    DOI: 10.13203/j.whugis20220712
    Abstract PDF
    LSTM Neural Network Assisted GNSS/SINS Vehicle Positioning Based on Speed Classification
    LI Hanxu, LI Xin, HUANG Guanwen, ZHANG Qin, CHEN Shipeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230061
    Abstract PDF
    Urban Land Resources Carrying Capacity Evaluation of Wuhan with Geographically Weighted Techniques
    LU Binbin, TIAN Xiaoxi, QIN Sixian, SHI Yilin, LI Jiansong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220778
    Abstract PDF
    A Combined Traffic Flow Prediction Model Based on Variational Mode Decomposition and Adaptive Graph Convolutional Gated Recurrent Network
    GONG Xunqiang, QIU Wanjin, LÜ Kaiyun, ZHANG Tong, ZHANG Rui, LUO Sheng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230249
    Abstract PDF
    A Model for Quantitatively Calculating and Qualitatively Describing Direction Relationships Between Object Groups
    WANG Zhonghui, LI Xinhan
    DOI: 10.13203/j.whugis20230320
    Abstract PDF
    Application and Prospect of Lutan -1 SAR Satellite Constellation in Earthquake Industry
    LI Yongsheng, LI Qiang, JIAO Qisong, JIANG Wenliang, LI Bingquan, ZHANG Jingfa, LUO Yi
    DOI: 10.13203/J.whugis20230498
    Abstract PDF
    Estimation and Analysis of Net Ecosystem Carbon Sink Considering the Topographical Correction
    WANG Nannan, LIU Yaolin, YIN Feng, SHI Yongge, LIU Yanfang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230174
    Abstract PDF
    BDS-3 clock error short-term prediction algorithm based on semi-paramet ric-varying-coefficient-SVM combined model
    PAN Xiong, HUANG Weikai, WANG Cong, ZHAO Wanzhuo, JIN Lihong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220787
    Abstract PDF
    Application of China's First Generation Global Atmospheric Reanalysis Data in InSAR Atmospheric Correction: A Case Study of Southern California
    YUAN Yuwei, LI Zhiwei, MU Minzheng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230154
    Abstract PDF
    A System Noise Removal Method for Series Images from Spaceborne Area Array Camera
    WU Zhangping, WANG Mi, CHEN Ru
    DOI: 10.13203/j.whugis20230361
    Abstract PDF
    Study on Estimation of Net Primary Productivity Based on High Resolution Remote Sensing Image and Its Influencing Factors in Yinchuan City
    XIE Yifan, LIU Yaolin, PANG Bowen, XIE Yingqi, GAN Zhongrui, CAO Jialin, WANG Nannan, TONG Zhaomin
    DOI: 10.13203/j.whugis20230157
    Abstract PDF
    Intergrated Space-Air-Train-Ground Muti-Source Techniques for Early Detection of Subgrade Disasters and Service Status of Railway Subgrade
    LI Yongwei, XU Linrong, CHEN Yunhao, DENG Zhixing
    DOI: 10.13203/j.whugis20230404
    Abstract PDF
    Preliminary Study on the Characteristics and Initiation Mechanism of Zhongchuan Town Flowslide Triggered by Jishishan Ms 6.2 Earthquake in Gansu Province
    XU Qiang, PENG Dalei, FAN Xuanmei, DONG Xiujun, ZHANG Xiaochao, WANG Xin
    DOI: 10.13203/j.whugis20240007
    Abstract PDF
    Co-seismic Deformation of the Jishishan 6.2 Earthquake in Gansu Province Based on High-Frequency GNSS Observation
    Li Zhicai, Chen Zhi, Wu Junli, Zhou Xing, Zhang Mingzhi, Zhao Lijiang, Yu Boyao, Zhou Jia, Zhang Shu
    DOI: 10.13203/j.whugis20240004
    Abstract PDF
    Application of InSAR Monitoring Large Deformation of Landslides Using Lutan-1 constellation
    LIU Bin, ZHANG Li, GE Daqing, LI Man, ZHOU Xiaolong, GUO Zhaocheng, SHI Pengqing, ZHANG Ling, JIN Dingjian, WAN Xiangxing, WANG Yu, WANG Yan
    DOI: 10.13203/j.whugis20230478
    Abstract PDF
    Source Parameters and Slip Distribution of the 2023 Mw 6.0 Jishishan (Gansu, China) Earthquake Constrained by InSAR Observations
    LIU Zhenjiang, HAN Bingquan, NAI Yihan, LI Zhenhong, YU Chen, SONG Chuang, CHEN Bo, ZHAO Lijiang, ZHANG Xuesong, PENG Jianbing
    DOI: 10.13203/j.whugis20240008
    Abstract PDF
    Seismogenic Fault Structure of the 2023 Jishishan (Gansu) MS 6.2 Earthquake Revealed by InSAR Observations
    YANG Jiuyuan, WEN Yangmao, XU Caijun
    DOI: 10.13203/j.whugis20230501
    Abstract PDF
    Emergency Identification and Influencing Factor Analysis of Coseismic Landslides and Building Damages Induced by the 2023 Ms 6.2 Jishishan (Gansu, China) Earthquake
    CHEN Bo, SONG Chuang, CHEN Yi, LI Zhenhong, YU Chen, LIU Haihui, JIANG Hui, LIU Zhenjiang, CAI Xingmin, NAI Yihan, ZHU Shuang, DU Jiantao, LI Zufeng, ZHAO Zhixiang, LI Suju, ZHU Wu, PENG Jianbing
    DOI: 10.13203/J.whugis20230497
    Abstract PDF
    Deformation Analysis of Jishishan Mw6.2 Earthquake on the Landslide Hazard Areas
    HUANG Guanwen, JING Ce, LI Dongxu, HUANG Xiaoyu, WANG Liyang, ZHANG Kai, YANG Huan, XIE Shichao, BAI Zhengwei, WANG Duo
    DOI: 10.13203/j.whugis20230490
    Abstract PDF
    Airborne LiDAR for Geological Hazard Investigation in Mountainous Areas with Dense Vegetation on Point Cloud Density Optimization
    WU Fu, LIAO Zeyuan, HE Na, LIU Chang, WU Qiuju, MO Yingfei, PAN Xingyu, JIANG Yaojing, LI Chunling, HUANG Xin, WANG Yuxiang, DONG Xiujun
    DOI: 10.13203/j.whugis20230386
    Abstract PDF
    GNSS Carrier Phase Multipath Modeling Based on Adam Gradient Descent Algorithm
    LIU Chengyi, WANG Kai, CHEN Lei, PENG Pan, HU Zhigang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230171
    Abstract PDF
    Adaptive Multi-level Feature Fusion for Scene Ancient Chinese Text Recognition
    TU Chao-hu, YI Yao-hua, WANG Kai-li, PENG Ji-bing, YIN Ai-guo
    DOI: 10.13203/j.whugis20230176
    Abstract PDF
    Task-oriented Alignment for Unsupervised Domain Adaptation of Remote sensing scene image classification
    XU Ren, SAIMAITI A-li-mu, LI Er-zhu, WANG Wei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230084
    Abstract PDF
    Research on Visual SLAM Algorithm for Individual Tree Localization in Forest
    YIN Bo-qing, XING Tao, XING Yan-qiu, YANG Shu-hang, CHANG Xiao-qing, DING Zhi-wen
    DOI: 10.13203/j.whugis20220794
    Abstract PDF
    Computation and Assessment Concerning Atmospheric Dealiasing Models Using CRA-40 Reanalysis Dataset
    XIONG Da-wei, YOU Wei, YU Biao, LIU Chong, FAN Dong-ming
    DOI: 10.13203/j.whugis20220790
    Abstract PDF
    Dimensionality Reduction and Compression Method for Time Series InSAR Images Based on Tensor Decomposition
    LI Yong-fa, ZUO Xiao-qing, ZHU Da-ming, WU Wen-hao, BU Jin-wei, LI Yong-ning, GU Xiao-na, ZHANG Jian-ming, HUANG Cheng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230164
    Abstract PDF
    Mobile Phone-Based Indoor Positioning Method using Adaptive Compressed Sensing for Walking-Surveyed Fingerprinting
    YANG Fan, LIU Jing-bin, GONG Xiao-dong, HUANG Ge-ge, LIU De-long, MAO Jing-feng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230241
    Abstract PDF
    Complex Image Registration for Interferometric Synthetic Aperture Sonar based on Local Coherence Method
    ZHONG He-ping, LI Han, TIAN Zhen, HUANG Pan, TANG Jing-song
    DOI: 10.13203/j.whugis20220762
    Abstract PDF
    Local vertical datum unification method considering effect of residual terrain
    LIU Xin-yu, LI Shan-shan, ZHANG Pan-pan, FAN Diao, PEI Xian-yong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220695
    Abstract PDF
    Sieve-Block Bootstrap sampling method for precision estimation of the time series AR model considering random errors of design matrix
    WANG Le-yang, LI Zhi-qiang, HU Fang-fang, HAN Shu-hao, PANG Ming
    DOI: 10.13203/j.whugis20230288
    Abstract PDF
    Population Analysis Unit Expression Considering Urban Scene Changes
    HU Qiu-shi, LI Rui, WU Hua-yi, LIU Chao-hui, CAI Jing
    DOI: 10.13203/j.whugis20220579
    Abstract PDF
    Research on Multipath Error Mitigation Method Considering NLOS Signals
    WANG Ya-wei, ZOU Xuan, YE Yuan-bin, FU Rui-nan, TANG Wei-ming, LI Zhi-yuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20220769
    Abstract PDF
    Automatic Registration of Optical and SAR Images Based on Nonlinear Scale-Space Enhancement
    YAO Guo-biao, ZHANG Cheng-cheng, GONG Jian-ya, ZHANG Xian-jun, LI Bing
    DOI: 10.13203/j.whugis20230279
    Abstract PDF
    Progress in Point-mass Modeling Approach for Surface Mass Distribution Derived from Gravity Satellite Data
    SU Yong, LI Jiancheng, XU Xinyu, WANG Changqing, YU Biao, LI Qiong, GU Yanchao
    DOI: 10.13203/j.whugis20230294
    Abstract PDF
    The Ocean Depth Contour Generating Algorithm for Hexagonal Discrete Global Grids
    DING Junjie, ZHOU Jianbin, BEN Jin, HUANG Xinhai, LIANG Qishuang, LU Xue
    DOI: 10.13203/j.whugis20220738
    Abstract PDF
    Analysis of Running Parameters Using IMU and Multi-modal Network
    XIANG Mian, YI Benshun, ZHOU Bingtao, TAN Jianjun, ZHU Li
    DOI: 10.13203/j.whugis20220229
    Abstract PDF
    Data Quality Assessment and Associated Characteristic Mining of Point Line Polygon Features from Volunteered Geographic Information
    LIN Anqi, LUO Wenting, WU Hao
    DOI: 10.13203/j.whugis20230271
    Abstract PDF
    Spatial Distribution Prediction of Flash Flood Disaster in Longnan City Based on Particle Swarm Algorithm Combined with MaxEnt Model
    WANG Hao, NIU Quanfu, LIU Bo, LEI Jiaojiao, WANG Gang, ZHANG Ruizhen
    DOI: 10.13203/j.whugis20230219
    Abstract PDF
    Differential Information Guided Triple Branch Network for Flooded Road Detection
    FENG Haoliang, SU Xin, ZHU Wu, ZHANG Shuangcheng, YUAN Qiangqiang, LI Zhenhong
    DOI: 10.13203/j.whugis20230211
    Abstract PDF
    Ulva polifera Detection Method for High Resolution Remote Sensing Images Based on Dual-path Convolutional Neural Networks
    WANG Yanli, DONG Zhipeng, WANG Mi
    DOI: 10.13203/j.whugis20230159
    Abstract PDF
    Research on Unsupervised Vegetation Remote Sensing Mapping Method Based on Sample Migration
    GUO Haoran, ZHANG Xin, ZHENG Yizhen
    DOI: 10.13203/j.whugis20230242
    Abstract PDF
    Analysis and Prospect of the U.S. Army’s Decrypted Keyhole Satellite Program
    LI Shuang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230128
    Abstract PDF
    Assessment of Position Performance of BDS for Space Application Based on FY-3D Satellite
    WU Chunjun, SUN Yueqiang, WANG Xianyi, BAI Weihua, MENG Xiangguang, DU Qifei
    DOI: 10.13203/j.whugis20200187
    Abstract FullText HTML PDF
    Development of Asteroid Optical Determination Software and Data Processing Analysis
    WANG Bo, LIU Lu, YAN Jianguo, GAO Wutong
    DOI: 10.13203/j.whugis20200195
    Abstract FullText HTML PDF
    Cross comparison of the Gaofen-5 AHSI and VIMI sensors
    XU Hanqiu, SUN Fengqin, XU Guangzhi
    DOI: 10.13203/j.whugis20200586
    Abstract FullText HTML PDF
    Linearization Estimation Algorithm for Universal EIV Adjustment Model
    ZENG Wenxian, LIU Zebang, FANG Xing, LI Yubing
    DOI: 10.13203/j.whugis20200243
    Abstract FullText HTML PDF
    The Identification of Secondary Craters based on the Distribution of Iron Element on Lunar Surface
    XU Xiaojian, YE Lejia, KANG Zhizhong, JIANG Wenchen, LUAN Dong, ZHANG Dongya
    DOI: 10.13203/j.whugis20200345
    Abstract FullText HTML PDF
    Fuzzy Logic Approach for Regional Landslide Susceptibility Analysis Constrained by Spatial characteristics of Landslide Disaster Environmental Factors
    ZHU Qing, ZHANG Mandi, DING Yulin, ZENG Haowei, WANG Wei, LIU Fei
    DOI: 10.13203/j.whugis20200653
    Abstract FullText HTML PDF
    Improved Finite State Machine Step Detection Algorithm for Smartphone
    BI Jingxue, ZHEN Jie, YAO Guobiao, SANG Wengang, NING Yipeng, GUO Qiuying
    DOI: 10.13203/j.whugis20200186
    Abstract FullText HTML PDF
    A GNSS/INS Vehicle Integrated Navigation System Based on LSTM-EKF
    Fu Shuaizhi, Chen Wei, Wu Di, Kong Haiyang, Zheng Hongjiang, Du Luyao
    DOI: 10.13203/j.whugis20200115
    Abstract PDF
    A Fast Fusion Model for Multi-Source Heterogeneous Data Of Real Estate Based on Feature Similarity
    Li Linhui, Wang Yu, Liu Yueyan, Li Lei, Huang Jincheng, Zhou Yi, Cao Songlin
    DOI: 10.13203/j.whugis20220742
    Abstract PDF
    A Multi-Modal Deep Neural Network Model for Forested Landslide Detection
    TANG Xiaochuan, TU Zihan, REN Xuqing, FANG Chengyong, WANG Yu, LIU Xin, FAN Xuanmei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230099
    Abstract PDF
    Method of Building High Precision Velocity Model in China and Its Application in Frame Transformation
    Yang Hanrong, Li Fangting, Wang Hengyi, Wei Yikuan, Chen Hua, Jiang Weiping
    DOI: 10.13203/j.whugis20220772
    Abstract PDF
    Deep Reinforcement Learning Visual Target Navigation Method Based on Attention Mechanism and Reward Shaping
    MENG Yiyue, GUO Chi, LIU Jingnan
    DOI: 10.13203/j.whugis20230193
    Abstract PDF
    Multi-method Early Identification and Route Optimization of Vulnerable Geological Environment Hazards on Mountainous Highways
    WANG Yi, LI Shengfu, MA Hongsheng, JIA Yang, JIANG Yuyang
    DOI: 10.13203/j.whugis20230214
    Abstract PDF
    Knowledge-guided Spatiotemporal Narrative 3D Visualization Method for the Bridge Construction Process
    ZHU Jun, LAI Jianbo, XIE Yakun, CHEN Peijing, SUN Wenjin
    DOI: 10.13203/j.whugis20230239
    Abstract PDF
    Accurate Interpretation of Four-Dimensional Characteristics of RedBed Rock Landslide by Comprehensive Remote Sensing — Taking Kualiangzi Landslide as an Example
    YAN Kaiyun, LI Jiang, XU Qiang, WU Ning'an, ZHANG Ji, GONG Tao, LIU Yi
    DOI: 10.13203/j.whugis20230118
    Abstract PDF
    A Parameter Genetic Algorithm for Evolutionary Calibration in Coupled Dynamics Models of Geological Hazard Chain
    LI Qian, DING Yulin, LIU Wei, LIU Fei, XIANG Bo, HE Yunyong, ZHU Qing
    DOI: 10.13203/j.whugis20230082
    Abstract PDF
    Concept Analysis of Map Projection and Its Applications Based on Manifold Mapping Principle
    Jia-Chun Guo, Yi Liu, Wen-Bin Shen, Gui-Gang Shi
    DOI: 10.13203/j.whugis20230138
    Abstract PDF
    Research on Improved GNSS-PWV Three Factor Threshold Rainfall Forecasting Method
    DONG Chuankai, YU Facheng, ZHANG Weixing, FANG Lizhe, WEI Kangli, LOU Yidong, OU Shuyuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20220798
    Abstract PDF
    Data Proccing and Accuracy Verification for Laser Altimeter of Terrestrial Ecosystem Carbon Inventory Satellite
    Chen Xinyang, Long Xiaoxiang, Li Qingpeng, Li Jingmei, Han Qijin, Xu Zhaopeng, Yao Weiyuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20230110
    Abstract PDF
    Variation and Attribution of Terrestrial Water Storage in the Yangtze River Basin
    XIONG Jinghua, GUO Shenglian, WANG Jun, YIN Jiabo, LI Na
    DOI: 10.13203/j.whugis20230017
    Abstract PDF
    A Method for Estimating Ionospheric Power Spectral Density in BDS Undifferenced and Uncombined PPP
    XU Zongqiu, ZHANG Hongyang, XU Yantian, LI Jun, YANG Nannan, SHI Shuai
    DOI: 10.13203/j.whugis20220752
    Abstract PDF
    Deep Belief Networks Considering WeMaps' Recommendation Factors
    NIU Xuelei, YANG Jun, YAN Haowen
    DOI: 10.13203/j.whugis20230053
    Abstract PDF
    The Precision Orbit Determination of Asteroid Based on Optical and Radar Data
    HU Zhongyu, WANG Hong, LIU Lu, WANG Bo, GAO Wutong, YANG Wanling, YAN Jianguo
    DOI: 10.13203/j.whugis20230036
    Abstract PDF
    Analysis of PPP-B2b positioning performance enhanced by high-precision ionospheric products
    SONG Weiwei, SONG Qisheng, HE Qianqian, GONG Xiaopeng, GU Shengfeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230030
    Abstract PDF
    Joint Reprocessing of Shipborne Gravity Anomalies Based on MultiSources:A Case Study of the Gulf of Mexico
    Guo Jinyun, Zhang Hongfei, Li Zhen, Zhu Chengcheng, Liu Xin, Luo Hongxin
    DOI: 10.13203/j.whugis20230088
    Abstract PDF
    Estimating of SPAD value for jujube leaves at different growth stages using the Sentinel-2A image
    WANG Renjun, ZHENG Jianghua, LU Binbin, TUERXUN Nigela, LI Xiguang, LUO Lei
    DOI: 10.13203/j.whugis20230065
    Abstract PDF
    Observability analysis and robust fusion algorithms of INS/Gravity integrated navigation
    MAO Ning, LI An, XU Jiangning, QIN Fangjun, LI Fangneng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230075
    Abstract PDF
    Ship Position and Attitude Sensing Method Based on Lidar
    LAN Jiafen, ZHENG Mao, CHU Xiumin, LIU Chenguang, WU Yong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220792
    Abstract PDF
    A Simulation Study of Orbit Determination Capability for Cislunar Space Probes Using ISL Data
    CAO Jianfeng, MAN Haijun, WANG Wenbin, WANG Junkui, LIU Shanhong, JU Bing, ZHANG Yu
    DOI: 10.13203/j.whugis20230007
    Abstract PDF
    Lithospheric structure feature of the Tibetan Plateau revealed by multi-scale analysis of gravity gradients
    CHEN Zhixin, XU Chuang, ZHANG Heng, YU Hangtao, CHEN Haopeng, YAO Chaolong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220776
    Abstract PDF
    Analysis of the evolution characteristics and driving factors of the three-dimensional morphology of the city space: A case study of Wuhan Main Urban Area
    Li Bowen, Peng Mingjun, Tan Renchun
    DOI: 10.13203/j.whugis20220800
    Abstract PDF
    A robust real-time detection method for deepwater dam defects
    Li Yangtao, Bao Tengfei, Li Tianyu
    DOI: 10.13203/j.whugis20220734
    Abstract PDF
    Monitoring and Law Analysis of Surface Secondary Subsidence of Closed Mines in Huainan Mining Area Based on InSAR
    Zheng Meinan, Deng Kazhong, Guo Qingbiao, Zhao Ruonan, Qin Xipeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20220701
    Abstract PDF
    Study on the boundary of urban agglomeration development: A case study of Shanghai-Hangzhou Bay urban agglomeration
    XIAO Rui, JIANG Xuchen, ZHANG Penglin
    DOI: 10.13203/j.whugis20220699
    Abstract PDF
    LiDAR Global Localization and Loop Closure Detection Based on Indoor Cylinders
    SHI Pengcheng, LI Jiayuan, LIU Xinyi, ZHANG Yongjun
    DOI: 10.13203/j.whugis20220761
    Abstract PDF
    Quality evaluation and PPP performance analysis of GPS/BDS real-time SSR products
    SU Chunyang, SHU Bao, ZHENG Lei, TIAN Yunqing, LEI Tijun, MU Xuefeng, WANG Li
    DOI: 10.13203/j.whugis20220760
    Abstract PDF
    POI Recommendation of Spatiotemporal Sequence Embedding in Gated Dilation Residual Network
    JIANG Tao, XU Shenghua, LI Xiaoyan, ZHANG Zhiran, WANG Yong, LUO An, HE Xuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20220658
    Abstract PDF
    Spatio-temporal prediction of time-series InSAR Land subsidence based on ConvLSTM neural network
    HE Yi, YAO Sheng, CHEN Yi, YAN Haowen, ZHANG Lifeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20220657
    Abstract PDF
    A GNSS system- and frequency-wide integrated multipath mitigation and positioning model
    HU Chao, WANG Qianxin, GUO Zhongchen, ZHANG Yunlong
    DOI: 10.13203/j.whugis20230106
    Abstract PDF
    Uncertainty Evaluation on the Arm Length Correction of GNSS-A Observation
    LI Jingsen, XUE Shuqiang, XIAO Zhen, WANG Kaiming
    DOI: 10.13203/j.whugis20220673
    Abstract PDF
    A self-adaptive layering method of the sound velocity profile for deep-water object positioning
    SUN Wenzhou, ZHU Yi, ZENG Anmin, ZHAO Xiang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220662
    Abstract PDF
    Scene Recognition of Remotely Sensed Images Based on Bayes Adjoint Batch Normalization
    YU Xin, ZHENG Zhaobao, MENG Lingkui, LI Linyi
    DOI: 10.13203/j.whugis20220632
    Abstract PDF
    Correction of seawater surface sunglint reflection from HY-1C/D CZI images
    ZHOU Juyuan, WANG Mingxiu, JIAO Junnan, LIU Jianqiang, DING Jing, LU Yingcheng
    DOI: 10.13203/j.whugis20220628
    Abstract PDF
    A GNSS Time Offset Monitoring and Evaluation Method Based on BDT PPS Measurement
    Wang Yupu, Liu Jingnan, Hu Caibo, Zhao He, Liu Fengyu, Li Xirui, Guo Siyuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20220651
    Abstract PDF
    Co-seismic Deformation Analysis of Qinghai Maduo Ms7.4 Earthquake Based on Optical Remote Sensing and SAR Images
    ZHANG Shuangcheng, ZHAO Ying, ZHANG Chenglong, ZHANG Juqing, FAN Qianyou, SI Jinzhao, ZHANG Yafei, ZHU Wu, LI Zhenhong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220615
    Abstract PDF
    Semi-Supervised Learning for Pine Wilt Disease Detection in UAV Images
    WANG Chang, XIONG Hanjiang, TU Jianguang, ZHENG Xianwei
    DOI: 10.13203/j.whugis20220634
    Abstract PDF
    Capability Analysis of Lake Extent Monitoring in Highland Region from MERSI-II onboard FY-3D
    MIAO Shunxia, SUN Kaimin, HU Xiuqing, QU Jianhua, LIU Junyi
    DOI: 10.13203/j.whugis20220653
    Abstract PDF
    Construction method of effective path set of highway network based on transportation-disaster double-layer model
    JIA Xingli, GUO Xuliang, YANG Hongzhi, ZHANG Ye, QU Yuanhai
    DOI: 10.13203/j.whugis20220652
    Abstract PDF
    GNSS Pseudorange Stochastic Model for Urban Classification Scenes and Its Positioning Performance
    LI Lan, ZHU Feng, LIU Wanke, ZHANG Xiaohong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220598
    Abstract PDF
    Low-cost GNSS Heading Determination with Fixed Baseline Constraints
    LIU Ziqi, ZANG Xinrui, JIA Chun, LI Yang, YU Wanling
    DOI: 10.13203/j.whugis20220572
    Abstract PDF
    Spatial Delimitation of the Urban-Rural Fringe Based on POI and Nighttime Light Data: A Case Study of Wuhan City
    Meng Yingying, Zhou Size, Nie Yan, Zeng Huaiwen, Yu Jing
    DOI: 10.13203/j.whugis20220597
    Abstract PDF
    Analysis of COSMIC-2 radio occultation observations and atmospheric profiles
    ZHANG Shaocheng, GUO Sheng, ZHENG Shenyu, WU Yunlong, YU Tao
    DOI: 10.13203/j.whugis20220556
    Abstract PDF
    A GNSS Time Series Denoising Method with Mixed Use of Cross-Validation and CEEMD-WT
    Qu Xuanyu, Li Xinrui, Zheng Lei, Xu Hao, Shu Bao, Wang Li
    DOI: 10.13203/j.whugis20220570
    Abstract PDF
    ICESat-2 lidar bathymetry based on adaptive spatial density filtering
    CHEN Yifu, LI Shuai, ZHANG Dongfang, LE Yuan, WANG Lizhe
    DOI: 10.13203/j.whugis20220453
    Abstract PDF
    Bike-sharing source-sink space recognition based on riding flow density clustering method
    TONG Zhaomin, LIU Yaolin, ZHANG Ziyi, AN Rui, ZHU Yi
    DOI: 10.13203/j.whugis20220467
    Abstract PDF
    Kinematic Precise Orbit Determination of Sentinel-6A Satellite with GPS/Galileo Observations
    JIN Biao, CHEN Shanshan, LI Min, LI Zixiao, YUAN Jinxu
    DOI: 10.13203/j.whugis20220455
    Abstract PDF
    Block Adjustment of Satellite Images Using Line-of-Sight Direction Angle Correction
    XU Rui, JI Song, SONG Jiaxuan, LI Dongzi, FAN Dazhao, LI Kai
    DOI: 10.13203/j.whugis20220434
    Abstract PDF
    Two Algorithms with High Breakdown Points Applied in Linear Regression EIV Model
    QI Zhijun, FANG Xing, LÜ Zhipeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20220441
    Abstract PDF
    Hexagonal grid mean free-air gravity anomaly data construction and its statistical advantage analysis
    LI Xinxing, LI Jiancheng, ZHOU Rui, FAN Haopeng
    DOI: 10.13203/j.whugis20220569
    Abstract PDF
    Positioning Performance of the Indoor Networks of Range-based Reference Stations
    LI Dehai, WU Wentan, MA Huilin, BEI Jinzhong, ZHAO Yiyuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20220513
    Abstract PDF
    Geographic Line Extraction Algorithm Based on Morphing Transformation Techniques
    ZHAO Binbin, XIE Jianxiang, ZHANG Hongkui, WANG Liwei, WANG Qian
    DOI: 10.13203/j.whugis20220493
    Abstract PDF
    Information Organization in Urban Planning Based on Geographical Case
    LI Rui, WANG Jingqi, WANG Shunli, LI Jiang, WU Huayi
    DOI: 10.13203/j.whugis20220395
    Abstract PDF
    Construct Self-correcting Digital Watermarking Model for Vector Map Based on Error-control Coding
    QIU Yinguo, ZHENG Jiaojue, XIAO Qitao, LUO Juhua, DUAN Hongtao
    DOI: 10.13203/j.whugis20220419
    Abstract PDF
    Estimation of GRACE Groundwater Component by Wavelet Decomposition
    Zhang Yonggang, Wang Zhengtao, Gao Yu, Tian Kunjun
    DOI: 10.13203/j.whugis20220407
    Abstract PDF
    Accuracy analysis of satellite altimetry gravity data in the Western Pacific Area
    ZHANG Feifei, WANG Hao, ZHANG Yimi, HAN Bo, WANG Wanyin
    DOI: 10.13203/j.whugis20220429
    Abstract PDF
    Low-Rank Matrix Aided Automatic Texture Inpainting of Building Facades from UAV Images
    JING Huiying, LIU Xinyi, ZHANG Yongjun, REN Weicheng, WANG Lei, YAO Yongxiang, GUO Yanqing
    DOI: 10.13203/j.whugis20220399
    Abstract PDF
    Monitoring Non-grain Use of Croplands on the Jianghan Plain Based on Sentinel-2 Vegetation Phenology
    TAO Jianbin, ZHAO Ruiyi, WANG Song, ZHANG Hongyan
    DOI: 10.13203/j.whugis20230020
    Abstract PDF
    Parcel-Scale Crop Type Classification Using Tile-Slice-Based SpatialTemporal Convolutional Networks
    ZHOU Ya'nan, HE Jinke, FENG Li, CHEN Yuehong, WU Tianjun, ZHANG Xin, LUO Jiancheng
    DOI: 10.13203/j.whugis20230136
    Abstract PDF
    Multi-level Feature Attention Fusion Network for Water Extraction from Multi-source SAR Images
    CHEN Lifu, LONG Fengqi, LI Zhenhong, YUAN Zhihui, ZHU Wu, CAI Xingmin
    DOI: 10.13203/j.whugis20230041
    Abstract PDF
    A comparative study of the potential and revealed accessibility of medical facilities considering the medical travel behaviour
    ZHANG Ya, LIU Jiping, WANG Yong, XU Shenghua, LUO An, CAO Yungang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220269
    Abstract PDF
    Research on the Equal-Area Projection for the Construction of the Rhombic Triacontahedron Grid Systems
    WANG Rui, BEN Jin, LIANG Xiaoyu, LIANG Qishuang, TU Zurui
    DOI: 10.13203/j.whugis20220231
    Abstract PDF
    Fast Construction Algorithm of TIN-DDM Buffer Surface Based on Efficient Determination of Key Sampling Points
    ZHANG Zhiqiang, DONG Jian, PENG Rencan, JI Hongchao, ZHU Libo, ZHANG Mingyang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220322
    Abstract PDF
    GNSS Coordinate Time Series Denoising Method Based on Parameteroptimized Variational Mode Decomposition
    LU Tieding, HE Jinliang, HE Xiaoxing, TAO Rui
    DOI: 10.13203/j.whugis20220363
    Abstract PDF
    Forest height estimation and inversion study of satellite-based X-band InSAR data
    ZHANG Yongxin, ZHANG Wangfei, JI Yongjie, ZHAO Han
    DOI: 10.13203/j.whugis20220373
    Abstract PDF
    Multi-source remote sensing dynamic deformation monitoring of accumulation landslide
    GAO Zhiliang, XIE Mingli, JU Nengpan, HUANG Xichao, PENG Tao, HE Chaoyang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220149
    Abstract PDF
    A multi-dimensional CNN coupled landslide susceptibility assessment method
    ZHAO Zhan'ao, WANG Jizhou, MAO Xi, MA Weijun, LU Wenjuan, HE Yi, GAO Xuanyu
    DOI: 10.13203/j.whugis20220325
    Abstract PDF
    Feature extraction and suitability analysis of gravity matching navigation reference map
    XI Menghan, WU Lin, LI Qianqian, BAO Lifeng, SUN Heping
    DOI: 10.13203/j.whugis20220389
    Abstract PDF
    An InSAR Atmospheric Correction Method Based on GNSS and Machine Learning
    WU Shuaiying, LIU Guoxiang, JIA Hongguo, ZHANG Bo, ZHANG Rui, MAO Wenfei, WU Tingting
    DOI: 10.13203/j.whugis20220191
    Abstract PDF
    Research on Rapid Landslide Extraction and Analysis Based on XGBoost from High Resolution Remote Sensing
    LIN Na, FENG Shanshan, WANG Bin, TANG Feifei, ZHU Hongzhou, ZHANG Di, PAN Peng, HE Jing
    DOI: 10.13203/j.whugis20220296
    Abstract PDF
    Study on Classification of Particles in Polished Sections of Chang'e-5 Lunar Soil Samples
    YU Songzheng, REN Xin, LIU Jianjun, LI Chunlai, CHEN Zhaopeng, ZHANG Yizhong, ZHANG Qing, ZHANG Wangjun
    DOI: 10.13203/j.whugis20220163
    Abstract PDF
    Factor Graph Fusion Localization Method with Tight and Loose Coupling of GNSS/IMU and Odometry
    CUI Xiaozhen, ZHOU Qi, WU Dongjie, WU Wenhong, CHEN Bushi, ZHONG Xunyu
    DOI: 10.13203/j.whugis20220321
    Abstract PDF
    Research on Matching Method of 3D Model and Terrain Considering the Complexity of the Scene
    YANG Kelong, HUO Liang, SHEN Tao, ZHANG Xiaoyong, GENG Mingzhu, MA Na
    DOI: 10.13203/j.whugis20220318
    Abstract PDF
    Uncombined PPP Ambiguity Resolution Combined with GPS/GLONASS Triple-frequency Observations
    Fan Zhang, Hongzhou Chai, Min Wang, Guorui Xiao, Qiankun Zhang, Zhenqiang Du
    DOI: 10.13203/j.whugis20220315
    Abstract PDF
    Evaluation of Geological Hazard Susceptibility of Baiyin City Based on MT-InSAR Deformation Measurements
    Qiaoqiao Ge, Qian Sun, Ning Zhang, Jun Hu
    DOI: 10.13203/j.whugis20220192
    Abstract PDF
    The BDS augmentation positioning based smoothed pseudorange
    LI Jun, ZHU Huizhong, LU Yangyang, XU Aigong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220150
    Abstract PDF
    A Prediction Model of Landslide Displacement in Reservoir Area Considering Time Lag Effect
    DU Yan, NING Li-ze, XIE Mo-wen, BAI Yun-fei, LI Heng, JIA Bei-ning
    DOI: 10.13203/j.whugis20220133
    Abstract PDF
    A joint adjustment method with between-buoy baseline constraint for GNSS/A underwater precise positioning
    ZHANG Shimei, WANG Zhenjie, SUN Zhen, NIE Zhixi, LI Weijia
    DOI: 10.13203/j.whugis20220190
    Abstract PDF
    A Prediction Model of Ionospheric TEC in China Based on Elman Neural Network Improved by Particle Swarm Optimization Algorithm
    TANG Jun, ZHONG Zhengyu, DING Mingfei, WU Xuequn
    DOI: 10.13203/j.whugis20220254
    Abstract PDF
    Surface Melting Detection of the Greenland Ice Sheet Using Advanced Diurnal Amplitude Variations Algorithm
    XIAO Qianyu, ZHOU Chunxia, LIU Yong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220245
    Abstract PDF
    Monitoring and Modeling of Land Subsidence in Liaohe Delta Oilfield Based on Time Series InSAR Technology
    GONG Zhiqiang, TANG Wei, JIANG Jinbao, LI Hui, ZHANG Xin, GENG Xu, WEI Xing
    DOI: 10.13203/j.whugis20220162
    Abstract PDF
    A Method to Determine Vertical Gravity Gradient by High-precision 3D Tracking Parabolic Motion
    Guo Jinyun, Wu Kezhi, Jin Xin, Zhou Maosheng, Liu Xin
    DOI: 10.13203/j.whugis20220711
    Abstract PDF
    Identification of Debris-covered Koxkar Glacier in Mt. Tianshan and Study on Its Velocity Characteristics
    ZHOU Weiyong, XU Min, KANG Shichang, HAN Haidong, HAN Hui
    DOI: 10.13203/j.whugis20220656
    Abstract PDF
    Optimal Selection of the Adjustment Principles for Structured Weighted Total Least Squares Model
    XIE Jian, ZHOU Cui, LIN Dongfang, LONG Sichun, LAI Xiangen
    DOI: 10.13203/j.whugis20220745
    Abstract PDF
    Methodology of topological conflict detection and processing between single- and dual-carriageway roads in incremental updating of urban dual-carriageway roads
    ZHANG Hao, WU Fang, XING Ruixing, HE Zhengxing
    DOI: 10.13203/j.whugis20220161
    Abstract PDF
    Determination and analysis of near-surface stress-strain state of 4-component borehole strainmeter
    TANG Lei, QIU Zehua, LI Yujiang, LI Yu, FAN Junyi
    DOI: 10.13203/j.whugis20220397
    Abstract PDF
    Line extraction method with brightness-weighted partitions for planetary rover in-orbit calibration
    LIU Mingyue, ZHU Huizhong, XU Xinchao, QIAO Haolei, FU Xiaotian, ZHAO Hanguang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220475
    Abstract PDF
    Calculation of Vertical Deviation and Tunnel Through Error Based on High-Precision Earth Gravity Field
    LI Min, LI Qiong, SU Yong
    DOI: 10.13203/j.whugis20220291
    Abstract PDF
    Deformation Analysis of Jungong Ancient Landslide Based on SBASInSAR Technology in the Yellow River Mainstream
    Chen Baolin, Li Weile, Lu Huiyan, Fu Hao, Zhou Shengsen, Huang Wei
    DOI: 10.13203/j.whugis20220196
    Abstract PDF
    Progressive Dynamic Graph Network for Image Segmentation
    WANG Zijiao, XU Chunyan, ZHOU Chuanwei, CUI Zhen
    DOI: 10.13203/j.whugis20220070
    Abstract PDF
    A Hot Spot Detection Method of Criminal Events Under Data Uncertainty
    LIU Enbo, CHEN Kaiqi, SHI Yan, DENG Min
    DOI: 10.13203/j.whugis20220100
    Abstract PDF
    Ship Abnormal Event Detection Based on Deep Spatiotemporal Autoencoder Network and Multi-instance Learning
    PAN Wenkang, SHAO Zhenfeng, LIAO Ming, LI Xianyi, SONG Yang
    DOI: 10.13203/j.whugis20220121
    Abstract PDF
    Autonomous Navigation Route Planning Method of Unmanned Ship Based on Bessel Curves Constrained by Maximum Navigable Window Sequence
    ZHOU Yinfei, ZHANG Lihua, JIA Shuaidong, DAI Zeyuan, DONG Jian, MA Mengkai
    DOI: 10.13203/j.whugis20220058
    Abstract PDF
    Anti-occlusion Target tracking algorithm based on satellite video
    Lü Jingguo, Bai Yingqi, Wang chen
    DOI: 10.13203/j.whugis20210653
    Abstract PDF
    Application of GNSS in the Study of Earth Surface Processes
    WANG Peng, LIU Jing, LIU Xiaoli, LIU Zhijun
    DOI: 10.13203/j.whugis20220113
    Abstract PDF
    Self-supervised Low-pass Filted Graph Clustering Networks for Single Cell RNA Sequencing Data
    LIAO Minghui, LUO Fulin, DU Bo
    DOI: 10.13203/j.whugis20220108
    Abstract PDF
    Investigation of focal mechanism and coseismic slip distribution for 2021 Haiti Mw7.2 earthquake
    YU Yi, LI Xue, CHEN Wei, LI ChengTao, SUN Zhen
    DOI: 10.13203/j.whugis20220085
    Abstract PDF
    NIF inversion and spatiotemporal analysis of GPS monitoring slow slip events
    Yan Li, Luo Zhengdong, Zhao Aiping, Li Meng, Yan Dingde
    DOI: 10.13203/j.whugis20220103
    Abstract PDF
    Accuracy evaluation of open DEM products based on airborne LiDAR data
    Lei Qiujia1, Liu Jing, Cao Xinyun
    DOI: 10.13203/j.whugis20220421
    Abstract PDF
    Construction and precision evaluation of comprehensive drought index based on meteorological and Remote sensing vegetation information
    Wang Danyu, Zhang Wei, Lu Canjiong, Li Wenkai, Qian Longchun
    DOI: 10.13203/j.whugis20220237
    Abstract PDF
    Hazard evaluation of the slope in Shenzhen based on airborne LiDAR data
    DENG Bo, ZHANG Hui, BAI Jun, DONG Xiujun, JIN Dianqi, JIN Songyan, ZHANG Shaobiao
    DOI: 10.13203/j.whugis20220141
    Abstract PDF
    An improved artificial bee colony algorithm for inversion of seismic source parameters using GPS observation data
    Xie Linghui, Wang Leyang, Han Shuhao, Xu Guangyu
    DOI: 10.13203/j.whugis20220280
    Abstract PDF
    A cloud detection method with domain adaptation enhanced generalization capability
    Dai Peiyu, Li Shizhong, Ji Shunping, Ren Ni
    DOI: 10.13203/j.whugis20220435
    Abstract PDF
    CFD Simulation of the Influence of Street Interface Density on Natural Ventilation and Pollutants Diffusion in Urban Streets
    LIU Wen, ZHAN Qingming, SHAO Zhenfeng, QIU Chundi, WEN Chao
    DOI: 10.13203/j.whugis20210711
    Abstract PDF
    Information entropy uncertainty estimation based domain adaptation for land cover classification from multi-source remote sensing images
    WANG Dingpan, DONG Xiaohuan, HUANG Lingyong, WANG Xiaohua, LI Qingjun, JI Shunping
    DOI: 10.13203/j.whugis20220346
    Abstract PDF
    Estimation of USO frequency drift using one-way Doppler measurements for Tianwen 1
    CAO Jianfeng, KONG Jing, MAN Haijun, JU Bing, ZHANG Yu, LIU Huicui
    DOI: 10.13203/j.whugis20220082
    Abstract PDF
    A Global Path Planning Method for Mobile Robot Laser Model
    CHEN Jing, LUO Bin, ZHANG Jing, LI Tuo, WANG Chenjie
    DOI: 10.13203/j.whugis20220067
    Abstract PDF
    The analysis of the impact of EOP prediction errors on the orbit determination of deep-space spacecraft
    WANG Bo, YAN Jianguo, GAO Wutong, YE Mao, YU Liang, MA Zhuoxi, LI Fei
    DOI: 10.13203/j.whugis20220004
    Abstract PDF
    Extraction and Area Change Analysis of Supraglacial Lakes in Greenland Ice Sheet Using U-Net
    PENG Boyang, ZHOU Chunxia, ZHU Dongyu, LI Mingci, XIAO Qianyu, JIANG Meng
    DOI: 10.13203/j.whugis20210726
    Abstract PDF
    Atmospheric Refraction Error Analysis for Visual and Infrared Multispectral Sensor in Multi-angle Imaging
    WANG Yanli, SUN Kexian, JIN Shuying, WANG Mi
    DOI: 10.13203/j.whugis20210080
    Abstract PDF
    Integration Study on Oasis Soil Moisture Inversion Using ALOS-2 and Landsat-8
    WANG Yu, YANG Liping, REN Jie, ZHANG Jing, KONG Jinling, HOU Chenglei
    DOI: 10.13203/j.whugis20220008
    Abstract PDF
    Fast Feature Matching of UAV Images via Indexing Constraints of Vocabulary Trees
    JIANG San, JIANG Wanshou, GUO Bingxuan
    DOI: 10.13203/j.whugis20220033
    Abstract PDF
    End-to-end attention pooling for histopathology image classification
    Liu Juan, Zuo Zhiqun, Chen Yuqi, Xiao Di, Pang Baochuan, Cao Dehua
    DOI: 10.13203/j.whugis20220049
    Abstract PDF
    A Smartphone based visual global localization method with high usability in large indoor spaces
    Liu Jingbin, Guo Yinghui, Yu Wenhui
    DOI: 10.13203/j.whugis20210602
    Abstract PDF
    Medium-long term forecasting method for earth rotation parameters considering effective angular momentum information
    WANG Leyang, MIAO Wei
    DOI: 10.13203/j.whugis20220246
    Abstract PDF
    Point cloud fitting method based on the robust nonlinear Gauss-Helmert model
    ZHAO Zhisheng, CHEN Yu, WANG Bin
    DOI: 10.13203/j.whugis20220072
    Abstract
    A global and local coding mapping method based on DQG-3D grid
    LUO Dongxu, ZHAO Xuesheng, ZHANG Yaoyuan, LIU Shixiong, LU Mengdie
    DOI: 10.13203/j.whugis20220144
    Abstract PDF
    Zenith Wet Delay Fusion Based on A Generalized Regression Neural Network
    LI Junyu, LI Haojie, YAO Yibin, LIU Lilong, ZHANG Bao, HUANG Liangke
    DOI: 10.13203/j.whugis20220193
    Abstract PDF
    Social media information classification of earthquake disasters based on BERT transfer learning model
    LIN Sen, LIU Beibei, LI Jianwen, LIU Xu, QIN Kun, GUO Guizhen
    DOI: 10.13203/j.whugis20220167
    Abstract PDF
    Text Super-resolution Method with Attentional Mechanism and Sequential Units
    WEI Haodong, YI Yaohua, YU Changhui, LIN Liyu
    DOI: 10.13203/j.whugis20220158
    Abstract PDF
    Extraction of Emotional Landmarks in Large Malls Based on User-Generated Content
    ZHU Litao, SHEN Jie, WANG Xing, HOU Yingxu, ZHANG Cheng
    DOI: 10.13203/j.whugis20210488
    Abstract PDF
    A space-time prism based ridesharing model for shared mobility
    Li Jiewen, Kang Chaogui
    DOI: 10.13203/j.whugis20210633
    Abstract PDF
    Analysis of the Mw4.9 Le Teil Earthquake in Southeastern France and Its Correlation with Le Teil Quarry Extraction Using Sentinel-1 and Topographic Data
    MA Shenglong, ZHOU Yu, SHEN Xuzhang
    DOI: 10.13203/j.whugis20210248
    Abstract PDF
    Land Subsidence Situation by Ascending and Descending InSAR Interpretation after the Start of the South to North Water Transfer in the Beijing
    ZHANG Shuangcheng, ZHANG Yafei, SI Jinzhao, LUO Yong, YU Jing, LEI Kunchao, XU Qiang
    DOI: 10.13203/j.whugis20210554
    Abstract PDF
    Automatic Aggregation of Building Considering the Spatial Structure
    LI Anping, ZHAI Renjian, YIN Jichong, ZHU Li, QI Linjun
    DOI: 10.13203/j.whugis20210731
    Abstract PDF
    Landslide Early Warning Method Based on Dynamic High Frequency Data of Ground-based Radar Interferometry
    QIN Hongnan, MA Haitao, YU Zhengxing, LIU Yuxi
    DOI: 10.13203/j.whugis20220152
    Abstract PDF
    Frequency Performance Evaluation of BeiDou-3 Satellite Atomic Clocks
    SUN Leyuan, YANG Jun, GUO Xiye, HUANG Wende
    DOI: 10.13203/j.whugis20200486
    Abstract PDF
    Social media information extraction and public opinion mining for African swine fever epidemic
    LIN Anqi, WU Hao, HAN Lei, CEN Luyu
    DOI: 10.13203/j.whugis20210406
    Abstract PDF
    Combinations of the simplex and weighted distance-based grey wolf algorithms for the seismic source parameter inversion with GPS measurements
    Wang Leyang, Sun Longxiang, Xu Guangyu
    DOI: 10.13203/j.whugis20210114
    Abstract PDF
    SBAS GEO Satellite User Range Error and Position Augmentation Research
    JIN Biao, CHEN Shanshan, LI Zhulian, LI Yuqiang, LI Zixiao
    DOI: 10.13203/j.whugis20210091
    Abstract PDF
    Short-term Prediction for Polar Motion Based on Chaos and Volterra Adaptive Algorithm
    XU Hailong, QIAO Shubo, LIN Jiale
    DOI: 10.13203/j.whugis20200505
    Abstract PDF
    • All visit::
    • Today's visit::