topicissuevirtualTopic
  Top ViewTop Cited

    column
    System Construction and Its Progress of China Geodetic Coordinate System 2000
    NING Jinsheng, WANG Hua, CHENG Pengfei, CHENG Yingyan, WEN Hanjiang, BEI Jinzhong
    2015, 40(5): 569-573. DOI: 10.13203/j.whugis20140981
    Abstract FullText HTML PDF
    Application of Image Correlation Degree to Image Fuzzy Classification
    ZHENG Zhaobao, PAN Li, ZHENG Hong
    2015, 40(5): 574-577. DOI: 10.13203/j.whugis20140736
    Abstract FullText HTML PDF
    Remote Sensing Image Super-Resolution Method Using Sparse Representation and Classified Texture Patches
    LIU Shuai, ZHU Yajie, XUE Lei
    2015, 40(5): 578-582. DOI: 10.13203/j.whugis20130385
    Abstract FullText HTML PDF
    The Second IEEE Workshop on Applications of A Multilinear Discriminant Subspace Projection with Orthogonalization for Face Recognition
    XIONG Wei, ZHANG Lefei, DU Bo
    2015, 40(5): 583-587. DOI: 10.13203/j.whugis20130442
    Abstract FullText HTML PDF
    Quantitative Analysis of Differences Between Full Waveform Data and System Point Cloud Data from Airborne LiDAR
    LU Hao, PANG Yong, XU Guangcai, LI Zengyuan
    2015, 40(5): 588-593. DOI: 10.13203/j.whugis20130443
    Abstract FullText HTML PDF
    Terrestrial Analytical Photogrammetry with Weighted Total Least Squares
    MA Youqing, LIU Shaochuang, WEI Shiyan, LI Minglei
    2015, 40(5): 594-598. DOI: 10.13203/j.whugis20130387
    Abstract FullText HTML PDF
    Modification of SfM Algorithm Referring to Image Topology and Its Application in 3-Dimension Reconstruction of Disaster Area
    XU Zhihua, WU Lixin, LIU Jun, SHEN Yonglin, LI Fashuai, WANG Ran
    2015, 40(5): 599-606. DOI: 10.13203/j.whugis20130444
    Abstract FullText HTML PDF
    A Polarimetric Classification Method Based on Neumann Decomposition
    FU Haiqiang, WANG Changcheng, ZHU Jianjun, XIE Qinghua, ZHAO Rong
    2015, 40(5): 607-611. DOI: 10.13203/j.whugis20130372
    Abstract FullText HTML PDF
    A Multi-feature Conversion Adaptive Classification of Hyperspectral Image
    WANG Kai, SHU Ning, KONG Xiangbing, LI Liang
    2015, 40(5): 612-616. DOI: 10.13203/j.whugis20130384
    Abstract FullText HTML PDF
    An Adaptive Threshold Corner Detector Based on Multi-scale Chord-Angle Sharpness Accumulation
    XING Yuanxiu, ZHANG Dengyi, ZHAO Jianhui
    2015, 40(5): 617-622,627. DOI: 10.13203/j.whugis20140583
    Abstract FullText HTML PDF
    Change Detection Based on Multi-scale Geometric Feature Vector
    LUMiao, MEI Yang, ZHAO Yong, LENG Liang
    2015, 40(5): 623-627. DOI: 10.13203/j.whugis20130382
    Abstract FullText HTML PDF
    A Novel SAR Image Locally Statistical Active Contour Model and Algorithm
    LIU Guangming, MENG Xiangwei
    2015, 40(5): 628-631. DOI: 10.13203/j.whugis20130445
    Abstract FullText HTML PDF
    A 3DLocal RBF Spatial Interpolation Considering Anisotropy
    DUAN Ping, SHENG Yehua, ZHANG Siyang, LV Haiyang, WANG Ting
    2015, 40(5): 632-637. DOI: 10.13203/j.whugis20130422
    Abstract FullText HTML PDF
    Quantitative Representation of Topology Relations Based on Integrative Data Model of Vector and Raster
    WANG Ke, ZHANG Zhouwei
    2015, 40(5): 638-643. DOI: 10.13203/j.whugis20130357
    Abstract FullText HTML PDF
    Road Networks Global Matching Method Using Analytical Hierarchy Process
    LIU Hailong, QIAN Haizhong, WANG Xiao, HE Haiwei
    2015, 40(5): 644-651. DOI: 10.13203/j.whugis20130350
    Abstract FullText HTML PDF
    A New Method for Mining Co-location Patterns Between Network Spatial Phenomena
    TIAN Jing, WANG Yiheng, YAN Fen, XIONG Fuquan
    2015, 40(5): 652-660. DOI: 10.13203/j.whugis20130448
    Abstract FullText HTML PDF
    Refined 3DModeling of Pipeline Based on Sweeping Method
    ZHOU Jingchun, LI Qingquan, SHI Kun
    2015, 40(5): 661-666. DOI: 10.13203/j.whugis20140429
    Abstract FullText HTML PDF
    Comparisons Between Gauss and Gnomonic Projectionsin Polar Regions
    ZHANG Xiaoping, BIAN Shaofeng, LI Zhongmei
    2015, 40(5): 667-672. DOI: 10.13203/j.whugis20140128
    Abstract FullText HTML PDF
    • All visit::
    • Today's visit::