Message Board

Respected readers, authors and reviewers, you can add comments to this page on any questions about the contribution, review,        editing and publication of this journal. We will give you an answer as soon as possible. Thank you for your support!

Name
E-mail
Phone
Title
Content
Verification Code

Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Editor-in-Chief:  LI Jiancheng

Deputy Editor-in-Chief:

JIANG Weiping
SHEN Huanfeng
YANG Bisheng
YAO Yibin
YUE Peng
ZHANG Liangpei
ZHANG Yongjun

EB Members:

BIAN Shaofeng
CHEN Junping
CHEN Nengcheng
CHEN Ruizhi
CHEN Wu
CHENG Xiao
DANG Yamin
DU Peijun
DU Qingyun
FANG Zhixiang
GAO Yang
GENG Jianghui
GONG Peng
GUAN Qingfeng
HE Xiufeng
HUANG Xin
JIA Xiaolin
KANG Zhizhong
LI Bofeng
LI Qingquan
LI Zhenhong
LI Zhiwei
LIU Xiaoping
LIU Yu
LOU Yidong
LUO Gang
LUO Zhicai
PENG Rencan
REN Fu
SHI Wenzhong
SUN Qun
WANG Mi
WANG Yunjia
WU Fang
WU Huayi
XU Caijun
XU Qiang
XU Tianhe
YAN Jianguo
YAN Li
YAN Ziping
YUAN Xiuxiao
YUAN Yunbin
ZHANG Bing
ZHANG Lifu
ZHANG Liqiang
ZHANG Xiaohong
ZHANG Yongsheng
ZHAO Qile
ZHONG Yanfei
ZHU Jianjun
Zhu Qing
ZOU Xiancai

  • Share: